Aanbevelingen

Eerst maakte ik zelf de plannen van aanpak met EMVI-criteria en merkte al snel dat mij dat heel veel tijd en energie koste. Via via kwam ik bij Bianca terecht en inmiddels heeft zij al verschillende plannen voor mij geschreven. Wat ik vooral merk is dat Bianca een andere visie heeft op het schrijven van plannen waardoor mijn plannen nu veel beter en uitgebreider zijn. Ook komt zij heel vaak met nieuwe ideeën waar ik nog niet aan gedacht had. Doordat ik haar mijn plannen laat schrijven, levert mij dat heel veel rust op. Ik heb er minder zorgen om, omdat zij een sterkere en betere verwoording heeft. In haar plannen wordt mijn waarde gesteld en daardoor beter meetbaar. Hierdoor scoor ik hoger met mijn plannen tijdens de aanbestedingen. Met haar kennis levert zij een echte aanvulling op mijn bedrijfsvoering. Aannemer groenvoorziening

 

Bianca heeft voor mij de projectadministratie van een groot project verzorgt. Dankzij haar kennis en kunde heeft zij mij volledig ontzorgt. Door haar de projectadministratie over te laten nemen, heb ik meer ruimte gekregen voor mijn bedrijfsvoering. Ik weet dat de projectadministratie in goede handen is en uiteindelijk heeft me dat meer geld opgeleverd dan als ik het zelf was blijven doen. Zij heeft het gehele bestek uitgepluisd en naar meerwaarde gezocht. Doordat zij het bestek zo goed kende heeft zij gebruik kunnen maken van alle besteksposten. Zelfs de posten waar ik niet over nagedacht had. Ik had dus minder stress over dit specifieke project.

Bianca is altijd bereikbaar of belt direct binnen het uur terug. Zij is heel erg loyaal daarin en dat geeft mij een goed gevoel. Ik heb zo altijd iemand achter de hand, mocht ik het even niet meer weten of een sparring nodig hebben. Aannemersbedrijf J. Tijssen VOF te Sint-Maartensdijk

 

Bianca van Rooij is een gedreven, enthousiaste, vakbekwame vrouw. Ze pakt de projecten snel op en communiceert helder en zorgvuldig aan alle betrokken partijen.

Ze kan haar theoretische kennis heel goed praktisch toepassen en blijft met haar adviseringen binnen de kaders van de wetgeving onderwijl zoekend naar de juiste oplossingen/aanpassingen.

Bianca ziet de verhoudingen goed tussen de verschillende taken (directievoerder, toezichthouder, en dergelijke) en komt de taakafspraken na. Ze heeft een correcte opstelling binnen deze verhoudingen en is erg prettig in de omgang. Ze zit direct bovenop het werk en weet wanneer een versoepeling mogelijk is.

Om het theoretische met de praktijk toe te passen is ze heel goed in staat om goede plannen op te stellen (kwaliteitsplan, V&G plan, EMVI plan, etc) en om een geordende projectadministratie te verzorgen. Ze is een goede aanvulling van het team en past zich snel aan in verschillende situaties. Ben Holster, Waterschap Hollandse Delta, gepensioneerd

 

Waterschap Hollandse Delta stuurt het baggerproces sinds 2 jaar procesmatig aan. Dit met als doel op een professionele wijze invulling te geven aan het baggeren van watergangen in zowel stedelijk als landelijk gebied. Baggeren is door aangescherpte wet- en regelgeving een complex verhaal geworden. Het vraagt de benodigde professionaliteit om te voldoen aan Besluit bodemkwaliteit, de beleidsregels die zijn opgesteld door het waterschap en de aanbestedingsregels. Daarnaast gaat het waterschap Hollandse Delta onderhoudswerkzaamheden meer onder regie op de markt brengen. Meer verantwoordelijkheid bij de markt wegzetten, waardoor het waterschap een heel andere rol krijgt dan dat ze tot op heden gewend zijn.

Bianca van Rooij heeft in dit veranderingsproces een aantal jaren bij waterschap Hollandse Delta een cruciale rol gespeeld. Zij is in staat om baggerstromen in beeld te brengen, zodanig dat aan wet en regelgeving wordt voldaan en is in staat om met ontvangstplichtige van baggerspecie heldere afspraken te maken. Door haar kennis op het gebied van GIS is zij in staat om gemaakte afspraken te verwerken op tekening en de benodigde conclusies te trekken die benodigd zijn om contracten (bestekken) op te stellen.

Deze combinatie van kennis en ervaring is als uniek te benoemen. Daarnaast is ze communicatief sterk en in staat om heldere en concrete afspraken te maken. Deze afspraken zijn van belang om achteraf niet geconfronteerd te worden met vertraging tijdens de uitvoering met als gevolg extra kosten, langere doorlooptijden en ontevreden ingelanden.

Bianca is door haar kennis en ervaring multifunctioneel inzetbaar. Voor het waterschap heeft ze meerdere jaren toezicht gehouden op een aantal maaibestekken. In haar rol van toezichthouder is ze in staat om de belangen van het waterschap op een professionele manier te behartigen.  Door haar proactieve houding is het fijn met haar samenwerken en wordt je niet verrast met ongewenste gebeurtenissen.

De jaren die ik met Bianca heb mogen samenwerken heb ik als constructief ervaren, waarbij Bianca zeker een belangrijke rol heeft gehad in het tot stand komen van goede baggerbestekken. Door haar expertise en ervaring zijn deze bestekken zeker op een hoger niveau gebracht.

Bianca, bedankt voor je inzet en ik hoop nog vaker met je te kunnen samenwerken. Ad van Tetering (teammanager baggeren Waterschap Hollandse Delta)

Comments are closed.