Afsluiten (DBA)-overeenkomst

Moet een zelfstandige meer belasting betalen dan de opdrachtgever/werkgever bij het fout gaan van de DBA-overeenkomst?

Pfff… weer uitstel in de wetgeving rondom DBA. Als zelfstandige moet je hier aandacht aan blijven besteden. Het zou beter moeten worden en toch hoor je dat er nog steeds risico is. Het kan je veel geld kosten of minder opdrachten opleveren. Toch hoeft dat niet. Met de volgende tips kom jij er beter uit.

Laatst stelde iemand het volgende: Een zelfstandige moet meer betalen dan de opdrachtgever als de Belastingdienst een dienstbetrekking vaststelt.

Hij redeneerde als volgt. Als de Belastingdienst van mening is dat er niet volgens de (goedgekeurde) DBA-overeenkomst is gewerkt, dan is er dus sprake van dienstbetrekking. Als zelfstandige loop je dan het risico je ondernemers aftrekt te verliezen. Ook mag de opdrachtgever/werkgever de opgelegde aanslag loonbelasting verhalen op de zelfstandige. Zo wordt je dubbel belast… toch?

Nee, als zelfstandige wordt je dan niet dubbel belast. Hoe zit het dan? Nou, als volgt;

  1. de extra kosten die dienstbetrekking met zich meebrengt zijn hoger voor de opdrachtgever/werkgever. Dus het werken met een DBA-overeenkomst is goedkoper.
  2. Het is waar dat de opdrachtgever/werkgever de opgelegde aanslag loonbelasting/premies volksverzekeringen kan verhalen op de zelfstandige. Dit is ook logisch omdat een werknemer altijd deze kosten betaald. Dus zover geen verschil tussen een zelfstandige die als werknemer wordt gezien en iemand die altijd in loondienst werkt.
  3. De premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet worden nooit door een werknemer betaald maar altijd door de werkgever. Daarom kan de opdrachtgever/werkgever deze niet verhalen op de zelfstandige. Dus ook hier geen verschil tussen zelfstandige en werknemer.
  4. Verder heeft de belastingdienst de plicht tot beoordeling van de overeenkomst bij de opdrachtgever neergelegd. Een eventuele boete kan niet door de opdrachtgever/werkgever worden verhaald op de zelfstandige. En hier zijn sommige opdrachtgevers nu (onterecht) bang voor. Over 2017 wordt alleen gehandhaafd bij ‘kwaad willende’.
  5. Hoeveel jij als zelfstandige precies moet betalen is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Hierbij is het belangrijk te weten dat de ondernemersaftrek gaat over het aantal uren dat je gewerkt hebt als zelfstandige. De uren die je gewerkt hebt als werknemer tellen dus niet mee. Hierdoor kan het zijn dat je opeens meer belasting moet betalen door het verlies van de ondernemersaftrek. In 2017 speelt dit alleen bij ‘kwaad willende’.

Naar mijn mening kun je dus niet zeggen dat de zelfstandige dubbel belast wordt.

Voorkom dat je door de zure appel heen moet bijten. Werk met en volgens de DBA-overeenkomst als dat nodig is. Heb je twijfels? Laat je voor aanvang van de opdracht goed voorlichten en sluit een passende overeenkomst. Kom daarom op 24 maart naar ‘Win je aanbesteding!’. Ontdek hoe jij met een gerust hart werkt met de DBA-overeenkomst.

Welke vragen heb jij nog over de DBA-overeenkomsten? Deel jouw vraag hieronder in het commentaarveld en krijg antwoord waardoor je weer met meer zekerheid verder kan.

Met vriendelijke groet,

Eleonora van Grinsven

No comments yet.

Geef een antwoord

*