Welkom

Rooij waterbodem advies kan ingezet worden op ieder gewenst moment binnen het gehele baggerproces. Of u Rooij waterbodem advies nu nodig hebt voor een waterbodemonderzoek of advies voor, tijdens of na het baggeren, het kan allemaal!

Onze specialiteiten zijn:

- opstellen baggerplan ;

- uitvoeren waterbodemonderzoek;

- opstellen baggerbestek (conform UAV/RAW); 

- toezicht houden op baggerwerken (ook saneringen conform BRL6003).

Maar u kunt ons ook inhuren voor:

- uitzoeken afzetlocaties baggerspecie; 

- aanvraag vergunningen (divers) voor bijvoorbeeld aanleg weilanddepot;

- communicatie omwonenden;

- en andere baggergerelateerde vraagstukken.